zaciętość

zaciętość
 ж затятість, упертість

Praktyczny słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • zaciętość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. zaciętośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie zaciętym, zawziętym; zawziętość, nieustępliwość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spierać się z zaciętością. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaciętość — ż V, DCMs. zaciętośćści, blm «zacięta postawa, upór; zawziętość, nieustępliwość» Niezwykła zaciętość. Zaciętość w gniewie. Walczyć z zaciętością. Trwać w zaciętości …   Słownik języka polskiego

  • hazardzista — m odm. jak ż IV, CMs. hazardzistaiście; lm M. hazardzistaiści, DB. hazardzistatów «człowiek uprawiający hazard; hazardowy gracz» Namiętny, zapalony hazardzista. Emocje, zaciętość hazardzisty …   Słownik języka polskiego

  • upartość — ż V, DCMs. upartośćści, blm rzad. «wytrwałość w postępowaniu, upór, zaciętość» …   Słownik języka polskiego

  • zawziętość — ż V, DCMs. zawziętośćści, blm «charakter, cecha człowieka zawziętego; upór, zaciętość, zapamiętanie» Straszna zawziętość. Wyraz zawziętości na twarzy. Wzbiera w kimś zawziętość przeciwko komuś. Robić coś, pracować z zawziętością …   Słownik języka polskiego

  • lwi — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} należący do lwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Lwie pazury. Lwia paszcza. Lwi ryk. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} kojarzący …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odzywa się – odezwał [odezwało] się — {{/stl 13}}{{stl 8}}{w kimś} {ktoś, coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} w czyimś zachowaniu, postępowaniu ujawniają się jakieś zwykle ukryte, właściwe mu cechy charakteru, nabyte kiedyś przyzwyczajenia, nawyki itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odezwał się w kimś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • upór — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. uporu, Mc. uporze {{/stl 8}}{{stl 7}} niezmienne trwanie przy swoim stanowisku, swoich racjach, przy raz podjętej decyzji, nierzadko pomimo jej oczywistej niesłuszności; nieustępliwość, zaciętość, zawziętość,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zawziętość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. zawziętośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie zawziętym, upartym; skłonność do zapamiętywania się w czymś, do nieustępliwego trwania w jakimś stanie lub wykonywania czegoś z wielkim zapałem; zaciętość,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”